1. על מנת לעדכן את הטקסט במודול "טקסט רץ" יש להיכנס בתפריט העליון של מערכת הניהול ל:

Extention >>> Module Manager

 

2. לבחור מהרשימה את המודול "טקסט רץ"

 

3. במסך שנפתח ניתן לעדכן את הטקסט שבצד ימין בשדה: "Manually typed news"

 

4. בסיום ללחוץ על שמירה/SAVE