AAG Mobile Application

aag-iphone

AAG Mobile Application

בחברת AAG Mobile Application אנחנו משפרים את חווית המשתמש בפתיחת קריאת שרות, בעולמות תוכן שונים ומגוונים, תוך מתן כלי בקרה ושליטה לגורמי התפעול הפנימיים והחיצוניים של לקוחותינו.
הפתרון שלנו מאפשר למשתמשי האפליקציה [מוצר מדף] לנהל דיאלוג מול נותן השרות במגוון תהליכים עסקיים ובזמינות של 24/7 ללא שיחת נציג ומאפשרת חווית שרות מתקדמת. הערך המוסף ללקוחתנו  הינו חסכון בעלויות התפעול, ניהול ערוץ תקשורת למסרים שיווקים ותפעוליים ומיתוג טכנולוגי חדשני.

התוצר הסופי כולל אפליקציה במיתוג אישי עם מערכת אינטרנטית לניהול, המאפשרת לנותני השרות ערוץ התקשרות מול לקוחות הקצה, בזמן אמת.

 

aagmobileapplication.

נשמע מעניין?

דילוג לתוכן